ثبت نام

ثبت نام

شرایط پذیرش:
معدل 19 به بالا (خیلی خوب - پایه ششم) در کارنامه نوبت اول پایه در حال تحصیل

مراحل ثبت نام:
تماس اولیا با ستاد ثبت نام مدرسه به شماره تلفن 02166434308 جهت ثبت اطلاعات اولیه
تماس ستاد ثبت نام با اولیا و دعوت به جلسه آشنایی
تعیین زمان مصاحبه توسط ستاد ثبت نام
محتوای مصاحبه :
تربیتی - آموزشی - اجتماعی
...