ثبت نام

شرایط پذیرش:

دوره اول : معدل 19 به بالا (خیلی خوب - پایه ششم) در کارنامه نوبت اول پایه در حال تحصیل + آزمون هوش و مصاحبه حضوری

دوره دوم : معدل 19 به بالا + آزمون تستی ریاضی و هوش و مصاحبه حضوری

مراحل ثبت نام:
تماس اولیا با ستاد ثبت نام مدرسه به شماره تلفن 02166434308 جهت ثبت اطلاعات اولیه
تماس ستاد ثبت نام با اولیا و دعوت به جلسه آشنایی
تعیین زمان مصاحبه توسط ستاد ثبت نام
محتوای مصاحبه :
روانشناسی - آموزشی - مهارتی
...